Višja strokovna šola

Višja šola CPU – predstavitev VSS

Višja šola Ljubljana, lokacija in parkiranje: Kardeljeva ploščad 27 a, vss Lokacija Center za poslovnu usposabljanje - Google Maps

Višja šola CPU Ljubljana ima eno najdaljših tradicij med strokovnimi višjimi šolami v Sloveniji.

Na VSS CPU bomo letos bomo vpisali že 12 generacijo študentov. 

Programi izrednega študija Višje strokovne šole CPU

  • Ekonomist
  • Inženir informatike
  • Poslovni sekretar
  • Inženir gradbeništva

Informatvne prijave za vpis na VSS lahko oddate vse leto.

Višja šola VPIS

Vsi, ki se zanimate za vpis na višjo strokovno šolo – vabljeni na informativni dan v petek, 9. 2. 2018.

Informacije

Za informacije glede vpisa na VSŠ CPU, izbire študijske smeri ali prepisa nas lahko pokličite vsak delovnik med 9.00 in 15.00 uro, 01 5897 662.

Razpis za vpis v višje strokovne šole 2018/2019

Informacije o prijavnem postopku


 

VIŠJA ŠOLA CPU – POSLANSTVO

VSŠ CPU izobražuje za poklic in življenje.

Višja šola CPU v okviru GZS CPU, »prispeva k dvigu ravni usposobljenosti za delo, zagotavljanje večje fleksibilnosti na trgu dela, zagotavljanje ustreznih veščin in kakovosti dela tako med zaposlenimi kot nezaposlenimi, odgovarjati na potrebe slovenskega gospodarstva ter potencialnih tujih investitorjev, ki vlagajo v slovensko gospodarstvo in pri tem povprašujejo po kompetentnih kadrih.«

Vizija Višje šole

Višja šola CPU deluje v okviru GZS CPU, ki je prepoznavna izobraževalna institucija na področju poklicnega in strokovnega usposabljanja odraslih v Sloveniji. Pripravlja in izvaja programe usposabljanja za pridobitev ali dopolnitev specifičnih poklicnih oz. strokovnih kompetenc za zaposlene v gospodarskih družbah in drugih organizacijah ter za brezposelne osebe. Poleg usposabljanj, ki potekajo izven podjetij, razvija in izvaja tudi interna usposabljanja ter posamezne programe strokovnega izobraževanja, za katere je akreditiran. Na osnovi dejanskih potreb gospodarskih družb CPU prilagaja izobraževalne vsebine za pridobitev ustreznih kompetenc zaposlenih in brezposelnih.«

Vrednote VSŠ CPU

Spoštovanje in zaupanje do strank, poslovnih partnerjev in zaposlenih.

Ustvarjalnost in učinkovitost – svoje naloge opravljamo po najboljših močeh s polno zavzetostjo tako, da v najkrajšem času naredimo največ.

Prilagodljivost – zadovoljstvo strank in s tem naš uspeh, sta odvisna od hitre odzivnosti in sposobnosti prilagajanja potrebam podjetij in posameznikov.

Verodostojnost – postavljamo si visoke moralne in etične standarde, poštenost, zanesljivost in odkritost v vseh medsebojnih odnosih.

Odličnost – z nenehnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem prispevamo k osebni rasti in rasti na strokovnem področju.