Specializacije

Specializacije

Programi strokovnih izpopolnjevanj

Skupaj z GZS gospodarsko zbornico Slovenije razvijamo strokovne programe namenjene strokovnjakom v gospodarstvu. Za številne funkcije, ki jih opravljajo namreč ni formalnih izobraževalnih programov. Skušamo zapolniti to vrzel in vas vabimo, da izberete katerega od naslednjih programov.


 

Zunanjetrgovinska šola

Poslovanje s tujino1 -osnova 2018 - TERMINI2

Razmere v mednarodni menjavi blaga in storitev se nenehno spreminjajo in zahtevajo od vseh sodelujočih nenehno prilagajanje in upoštevanje novosti. V Sloveniji izvoz ni več le domena velikih družb, temveč se vse več manjših in srednje velikih podjetij z velikimi ambicijami loteva izvoznih in/ali uvoznih poslov. Za uspešnost teh podjetij je izredno pomembno dobro poznavanje zunanje trgovine in strokovna usposobljenost kadrov, ki pri tem sodelujejo.

 


 

Trgovski agent1 -osnova 2018 - TERMINI2

Kmalu!!

 

 

 


 

Finančni svetovalec1 -osnova 2018 - TERMINI2

Splošna gospodarska situacija, zadolženost države, brezposelnost in šibkost pokojninskega in socialnega sistema silijo ljudi v razmišljanje, da bodo morali za svojo varno prihodnost poskrbeti sami. Hkrati se tudi zavedajo, da upravljanje premoženja ni enostavno in da je potrebno za pravilno odločitev razpolagati s širokim strokovnim znanjem, ki pa ga vsak posameznik nima. Zaradi omenjenega vidimo v premoženjskem svetovanju izjemno priložnost.

 


 

Investicijska šola 1 -osnova 2018 - TERMINI2

v pripravi!