Socialni oskrbovalec na domu

Prijava na novicecourse soc oskrb-maj2017
V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših usposabljanjih za socialnega oskrbovalca se naročite na prejemanje naših novic.


Socialni oskrbovalec-poklic prihodnostiUsposabljanje za poklic Socialni oskrbovalec je namenjeno vsem, ki:

 • opravljate delo na področju socialne oskrbe starejših,
 • opravljate delo na področju invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami,
 • vsem, ki se želite usposobiti za delo v ustanovah, ki izvajajo oskrbo na domu,
 • vsem, ki se želite usposobiti za delo v socialno – varstvenih ustanovah,
 • vsem, ki se želite usposobiti za delo v zdraviliščih in zavodih za rehabilitacijo,
 • vsem, ki želite delati kot samozaposleni oskrbovalci na domu.

Usposabljanje nudi osnovo za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu, program pa je verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije. Usposabljanje traja 90 šolskih ur. Teoretični del usposabljanja poteka na CPU, praktično usposabljanje pa poteka v Domu starejših občanov.

Program usposabljanja

 • Vsebine s socialnega varstva
 • Osebna oskrba
 • Gospodinjstvo
 • Prva pomoč
 • Varstvo pri delu

 

PDF ikona za letak s programom        


NPK socialni oskrbovalec na domu

Po opravljenem verificiranem programu se kandidati lahko prijavijo na opravljanje izpita za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije.

VLOGA ZA 2017   POKLICNI STANDARD   KATALOG  

Pogoji

 • končana  osnovna šola
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje)
 • starost vsaj 23 let
 • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe

Aktualni termin

13. 11. 2017

 

Katalog

optera is open source marketing automation