Projektno vodenje, ECQA in vodenje poslovnih procesov

Projektno vodenje, ECQA in vodenje poslovnih procesov

Prijava na novice
V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših dogodki s področja managementa in projektnega vodenja se naročite na prejemanje naših novic.Potreba po takšnem poklicu narašča, zato je vlaganje v znanje s področja vodenja projektov sodobni imperativ posameznika in družbe.

Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) vodja projekta

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu.

Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.

Termini izpitnih rokov (prijava v postopek) so navedeni v priloženi prijavi.

poklicni standard   izpitni katalog ARSO - hladilna tehnika    prijava v postopek NPKProjektna šola CPU

Ponujamo vam priložnost, da se usposobite za poklic »vodja projekta« in tako odgovorite na zahteve in izzive sodobnega poslovnega okolja. Prav tako pa se pripravite na postopek za pridobitev NPK vodja projekta.NPK znak

Termini 2017 – še v pripravi. ECQA certificirani vodja evropskih projektov (ECEUPM)

Izobraževanje je namenjeno vam, ki želite pridobiti informacije in znanje o vodenju evropskih projektov ali iščete dodatne vire sredstev za sofinanciranje projektnih idej.

S certifikatom, pridobljenim po uspešno opravljenem izpitu, boste lažje dokazovali primernost za  sodelovanje v mednarodnih projektih kot logo ECEUPMenakopravni partnerji, prav tako pa boste lažje prevzemali koordiniranje evropskih projektov in mednarodnih konzorcijev.

Aktualni termini v letu 2016 in 2017ECQA certificirani vodja poslovnih procesov (ECBPM)

Izobraževanje je namnjeno vam, ki se želite naučiti, kako identificirati, dokumentirati, modelirati, simulirati in upravljati poslovne procese?ecbpm

Z obiskom usposabljanja vam bo olajšana priprav na pridobitev mednarodno veljavnega certifikata ECQA Certified Business Process Manager in OMG OCEB: Certified Expert in BPM.

Aktualni termini v letu 2017Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije, prosimo, pokličite Uršo Naveršnik, T/ 01 589 76 51, ursa.naversnik@cpu.si


 

 

 

Prihajajoči dogodki

 1. Postani socialni oskrbovalec na domu

  24.08. - 16:30 - 19:45
 2. ECQA – vodenje EU projektov

  07.09. - 09:00 - 16:00
 3. Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov

  13.09. - 08:30 - 15:30
 4. NPK računovodja

  18.09. - 16:30 - 19:45
 5. Usposabljanje serviserjev hladilne tehnike z izpitom

  20.09. - 08:30 - 15:30

Katalog

optera is open source marketing automation