Projektno vodenje, ECQA in vodenje poslovnih procesov

NPK VODJA PROJEKTOV

1. Vstopni pogoji za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
  • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu.

Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.

2. Usposabljanje/priprave za NPK vodja projektov 26. oktober 2017

3. Termini izpitnih rokov in prijava v postopek

POKLICNI STANDARD      KATALOG     PREDRAČUN     VLOGA ZA 2017

4. Novice – prijava na prejemanje novic

V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših dogodki s področja projektnega vodenja se naročite na prejemanje naših novic. 


 


 

ECQA certificirani vodja evropskih projektov

Izobraževanje je namenjeno vam, ki želite pridobiti informacije in znanje o vodenju evropskih projektov ali iščete dodatne vire sredstev za sofinanciranje projektnih idej. S certifikatom, pridobljenim po uspešno opravljenem izpitu, boste lažje dokazovali primernost za  sodelovanje v mednarodnih projektih kot enakopravni partnerji, prav tako pa boste lažje prevzemali koordiniranje evropskih projektov in mednarodnih konzorcijev.

1. Vstopni pogoji za pridobitev

2. Usposabljanje/priprave: v letu 2017

3. Termini izpitnih rokov in prijava v postopek

4. Novice – prijava na prejemanje novic

V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših dogodki s področja ECQA vodenja EU projektov se naročite na prejemanje naših novic.
 

ECQA certificirani vodja poslovnih procesov

Izobraževanje je namnjeno vam, ki se želite naučiti, kako identificirati, dokumentirati, modelirati, simulirati in upravljati poslovne procese.

Z obiskom usposabljanja vam bo olajšana priprava na pridobitev mednarodno veljavnega certifikata ECQA Certified Business Process Manager in OMG OCEB: Certified Expert in BPM.

1. Vstopni pogoji za pridobitev

2. Usposabljanje/priprave: v letu 2017

3. Termini izpitnih rokov in prijava v postopek

4. Novice – prijava na prejemanje novic

V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših dogodki s področja ECQA vodja poslovnih procesov se naročite na prejemanje naših novic.


 


 

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije, prosimo, pokličite Uršo Naveršnik, T/ 01 589 76 51, ursa.naversnik@cpu.si


 

 

 

Katalog

optera is open source marketing automation