Proizvodnja in logistika

Proizvodnja in logistika

Proizvodnja in logistika zahtevata usposobljen operativni management

Proizvodnja in logistika z usposobljenim operativnim managementom se zlahko prilagaja spremembam v branži in v okolju. Med operativni management štejemo delovodje, obratovodje, vodje izmene, vodje skladišč in priprave dela in še bi lahko naštevali. V kolikor se to osebje stalno strokovno usposablja oziroma obnavlja svoje znanje, potem lahko sledi vsem zahtevam in izzivom v branži.

Prijava na novice
V kolikor želite biti obveščeni o najnovejših usposabljanjih s področja proizvodnje in logistike se naročite na prejemanje naših novic.

Vodja delovne skupine v proizvodnji

Za udeležbo na usposabljanju ni posebnih pogojev, ki bi jih morali kandidati izpolnjevati.

Za preverjanje po postopku NPK pa morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • zaključena srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja).

Program usposabljanja

 • Proizvodnja in proizvodni procesi
 • Vodenje dokumentacije
 • Zagotavljanje kakovosti proizvodnje
 • Planiranje proizvodnje
 • Vzdrževanje
 • Tehnike in metode za proizvodne procese
 • Implementacija sistemov v proizvodnjo
 • Vodenje
 • Motivacija
 • Timsko delo
 • Vizualizacija učinkovitosti
 • Zagotavljanje delovne, tehnične in ekološke varnosti

Trajanje
Usposabljanja traja skupaj 6 dni po 2x tedensko.

Trenutno razpisani termin

Interne izvedbe

Program usposabljanja vam pripravimo tudi za interno izvedbo za vaše podjetje in se posvetimo načinu in obliki vaših proizvodnih procesov ter poglobljeno obravnavamo metode, ki so najprimernejše za vaš tip proizvodnje. Pokličite in pripravili vam bomo ponudbo.

Pogoji za vključitev
Kandidati, ki želijo opravljati preverjanje znanja po NPK Vodja skupine v proizvodnji, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednja poklicna izobrazba, IV. stopnja izobrazbe.

Kandidati, ki bodo želeli opraviti preverjanje, bodo za postopek preverjanja pripravili: prijavnico, življenjepis, dokazila o delovnih izkušnjah, dokazila o usposabljanju in izobraževanju ter reference. Konzultacije ter pomoč pri pripravi te dokumentacije smo vključili v zadnji, šesti dan usposabljanja.

Vsebina je v pripravi.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije: Sonja Novak, T/ 01 5897 668, sonja.novak@cpu.si

Prihajajoči dogodki

 1. Idea manager

  12.01.2018 - 09:00 - 14:00
 2. Usposabljanje za nepremičninske posrednike

  17.01.2018 - 08:30 - 15:30
 3. Delavnica: Pomen upravljanja s čustvi za odnose v kolektivu

  18.01.2018 - 09:00 - 13:00
 4. Gradbeni zakon in novosti

  19.01.2018 - 09:00 - 14:00
 5. Redno usposabljanje voznikov

  20.01.2018 - 08:00 - 14:00

Katalog

optera is open source marketing automation