Inženir gradbeništva

Vabimo vas na predstavitev programa Inženir gradbeništva in svetovanje glede vpisa

Za osebna svetovanja vas prosimo, da se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si . Osebna svetovanja so vsak dan od 11. – 15 ure, naša lokacija.

Program gradbeništvo usposablja študente za opravljanje in organizacijo različnih nalog s področja izvajanja gradbenih del.inženir gradbeništva

informativna prijava vsš cpu

Trajanje študija
• Študij traja dve leti
• Prenovljeni študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Vpisni pogoji
V program se lahko vpišete z:
• maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju,
• mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

PredmetnikVišja strokovna šola Ljubljana - informacije o vpisu
OBVEZNI MODULI (89 KT)
• Poslovne komunikacije v gradbeništvu (23 KT): Ekonomika podjetja; Poslovno komuniciranje in vodenje; Računalništvo in informatika v gradbeništvu; Praktično izobraževanje 1; Konstrukcije 1
• Gradbeništvo I (25 KT): Gradiva; Varstvo pri delu in zakonodaja*; Geodetske evidence*; Varstvo okolja in urejanje prostora; Praktično izobraževanje 2; Prosto izbirni predmet
* predmet je izbiren

• Gradbeništvo II (25 KT): Konstrukcije 2; Geotehnologija; Stavbe*; Prometni objekti*; Hidrotehnični objekti*; Praktično izobraževanje 3; Strokovna terminologija v tujem jeziku v gradbeništvu
(* predmet je izbiren)

IZBIRNI MODULI (24 KT)
• Operativni modul (24 KT): Tehnologija gradbene proizvodnje; Kalkulacije in poslovanje; Inženirska geodezija; Praktično izobraževanje 4
ali
• Projektivni modul (24 KT): Osnove tehnologije in projektiranja; Priprava in izdelava delavniške dokumentacije; Lesene in jeklene konstrukcije; Praktično izobraževanje 4

PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT)
V prvem letniku je treba izbrati en prosto izbirni predmet v obsegu 5 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje študija Inženir gradbeništva
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:
• obvezne module
• enega izmed izbirnih modulov
• prosto izbirni predmet
• praktično izobraževanje
• diplomsko delo

Katalog

optera is open source marketing automation