Ekonomist

Ekonomist

Vabimo vas na predstavitev programa Ekonomist in svetovanje glede vpisa

Za osebna svetovanja vas prosimo, da se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si . Osebna svetovanja so vsak dan od 11. – 15 ure, naša lokacija.

 

Študenti programa Ekonomist pridobijo različna specializirana znanja s področja poslovanja, ki jim omogočajo široko razumevanje poslovnih procesov, upravljanje s podatki in informacijami, zavedanje pomena zagotavljanja kakovosti in posredovanja pridobljenega znanja.ekonomist

informativna prijava vsš cpu

Zakaj študirati na VSŠ CPU?

Vabimo vas, da se še preden pridete na informativni dan prepričate, da je VSŠ CPU prava izbira. Poglejte izjave naših študentov v videu na koncu strani.

Trajanje študija
• Študij v programu Ekonomist traja dve leti
• Prenovljeni študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Vpisni pogoji za program Ekonomist
Višja strokovna šola Ljubljana - informacije o vpisu

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

• je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošno izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Predmetnik programa Ekonomist je sestavljen iz:
• obveznih modulov
• usmeritvenih modulov
• prosto izbirnih predmetov

OBVEZNI MODULI (52 + 10 KT) so enaki za vse smeri:
• Komunikacija (16 KT): Poslovni tuji jezik 1; Poslovno komuniciranje
• Analiza (14 KT): Informatika, Poslovna matematika s statistiko
• Poslovanje (22 KT): Organizacija in menedžment podjetja; Ekonomija, Osnove poslovnih financ
• Praktično izobraževanje: vključuje dele vseh modulov
• Prosto izbirni predmet (5 KT): izbrati je potrebno en prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT

Smer KOMERCIALIST
USMERITVENI MODULI (43 KT)
• Trženje (8 KT): Trženje
• Pravo (8 KT): Poslovno pravo
• Kakovost (7 KT): Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
• Komerciala (20 KT): Prodaja; Nabava

IZBIRNA MODULA (15 KT)
• Mednarodna menjava (15 KT): Mednarodno poslovanje; Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni;
Poslovni tuji jezik 2
ali
• Vodenje tehnoloških procesov z logistiko (15 KT): Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov; Poslovna logistika

Smer ORGANIZATOR POSLOVANJA
USMERITVENI MODULI (58 KT)
• Poslovni procesi (8 KT): Poslovni procesi
• Pravo (8 KT): Poslovno pravo
• Kakovost (7 KT): Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

IZBIRNI MODULI
• Varstvo narave in dela (20 KT): Ekologija; Ergonomija in varstvo pri delu
• Logistični menedžment (20 KT): Kvantitativne metode v logistiki; Oskrbne verige, Upravljanje zalog
• Transportna logistika (20 KT): Transportni menedžment; Tarifni sistemi; Varnost v logističnih procesih
• Podjetništvo in trženje (15 KT): Podjetništvo; Trženje
• Analiza in psihologija dela (15 KT): Analiza dela; Psihologija dela
• Turizem (15 KT): Poslovanje v turizmu; Oblikovanje turističnih proizvodov

Smer RAČUNOVODJA
USMERITVENI MODULI (43 KT)
• Temelji računovodstva (8 KT): Temelji računovodstva
• Računovodstvo (20 KT): Finančno računovodstvo; Stroškovno računovodstvo
• Davki z analizo (15 KT): Davki; Analiza bilanc z revizijo

IZBIRNA MODULA (15 KT)
• Računovodstvo oseb javnega prava (15 KT): Računovodstvo oseb javnega prava; Financiranje proračunskih uporabnikov
ali
• Računovodstvo za gospodarstvo (15 KT): Insolvenčni postopki; Računovodstvo za samostojne podjetnike

Smer ASISTENT V BANČNIŠTVU
USMERITVENI MODULI (58 KT)
• Trženje (8 KT): Trženje
• Pravo (8 KT): Poslovno pravo
• Kakovost (7 KT): Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

IZBIRNA MODULA:
• Stranke in mednarodno poslovanje (15 KT): Mednarodno poslovanje; Delo s strankami
• Bančništvo (20 KT): Uvod v finančne trge in institucije; Temelji bančnega poslovanja

Smer NEPREMIČNINSKI POSREDNIK

USMERITVENI MODULI (58 KT)
• Trženje (8 KT): Trženje
• Pravo (8 KT): Poslovno pravo
• Kakovost (7 KT): Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
• Posredovanje nepremičnin (20 KT): Ekonomija in poslovanje pri posredovanju z nepremičninami; Dokumenti urejanja prostora; Osnove nepremičninskega prava
• Stranke in mednarodno poslovanje (15 KT): Mednarodno poslovanje; Delo s strankami

Smer UPRAVITELJ NEPREMIČNIN
USMERITVENI MODULI (58 KT)
• Trženje (8 KT): Trženje
• Pravo (8 KT): Poslovno pravo
• Kakovost (7 KT): Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
• Upravljanje nepremičnin (20 KT): Tehnični predpisi in standardi; Pravna ureditev upravljanja; Ekonomija in poslovanje upravitelja nepremičnin
• Računovodstvo za upravitelje (15 KT): Temelji računovodstva; Stroškovno računovodstvo

Smer STROKOVNI SODELAVEC ZA ZAVAROVALNIŠTVO
USMERITVENI MODULI (43 KT)
• Zavarovalništvo (8 KT): Osnove zavarovalništva
• Zavarovalne podlage 1 (20 KT): Pravo v zavarovalništvu; Premoženjska zavarovanja;
Osebna zavarovanja
• Zavarovalne podlage 2 (15 KT): Zavarovalna ekonomika; Osnove aktuarske matematike

IZBIRNA MODULA
• Trženje zavarovanj (15 KT): Trženje; Tuji jezik za zavarovalno stroko
• Načrtovanje v zavarovalnicah (15 KT): Projektno vodenje; Kontroling v zavarovalništvu

Pogoji za dokončanje študija po programu Ekonomist
Za končanje študija in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:
• obvezne module / predmete
• enega izmed izbirnih modulov / predmete
• prosto izbirni predmet
• praktično izobraževanje
• diplomsko delo

 

 

Prihajajoči dogodki

 1. Socialni oskrbovalec-poklic prihodnosti

  19.02. - 16:30 - 19:45
 2. Izdelava merilnih poročil

  22.02. - 14:00 - 19:00
 3. Hišnik – priprava na NPK

  22.02. - 14:00 - 18:15
 4. Letno poročilo in davčna bilanca 2017 za zamudnike

  06.03. - 12:00 - 16:00
 5. Avto klime, seminar + izpit

  15.03. - 08:00 - 17:00

Katalog

optera is open source marketing automation