Vsebina in prijava

zts-690x350Osvežite znanja na področju internacionalizacije in prodrite na tuje trge


pusc S prijavo in plačilom do 5. marca 2018 do

15 % popusta.

Poslovanje s tujino

Razmere v mednarodni menjavi blaga in storitev se nenehno spreminjajo in zahtevajo od vseh sodelujočih nenehno prilagajanje in upoštevanje novosti. V Sloveniji izvoz ni več le domena velikih družb, temveč se vse več manjših in srednje velikih podjetij z velikimi ambicijami loteva izvoznih in/ali uvoznih poslov. Za uspešnost teh podjetij je izredno pomembno dobro poznavanje zunanje trgovine in strokovna usposobljenost kadrov, ki pri tem sodelujejo.


 

Program so podprli:

Logo-5x


O programu

Usposabljanje obsega 36 ur. Program zajema naslednja področja:

 • pridobtev oz. poglobitev znanj, potrebnih pri vašem delu s tujino,
 • praktično predstavljene tematike na področju mednarodnega poslovanja s konkretnimi primeri,
 • odlične predavatelje, vrhunske strokovnjake z bogatimi praktičnimi in predavateljskimi izkušnjami,
 • individualne konzultacije za pripravo praktične projektne naloge (priprava Izvoznega načrta),

   

  Moduli

  Program sestavlja 6 modulov. Udeležite se lahko celotnega usposabljanja ali le enega ali več modulov.

  • Modul 1: Uvod v proces internacionalizacije in medkulturna komunikacija v mednarodnem okolju in značilnosti na posameznih trgih (6 ur)
  • Modul 2: Izvozni načrt (6 ur)
  • Modul 3: Nastopi na sejmih v tujini, iskanje tujih investitorjev ter pogajanja, trženje in pospeševanje prodaje v mednarodnem poslovanju (6 ur)
  • Modul 4: Mednarodno pogodbeno in poslovno pravo, instrumenti zavarovanja plačil in pogodbenih obveznosti ter financiranje dobavnih verig (6 ur)
  • Modul 5: Carina, logistika in transport (6 ur)
  • Modul 6: Projektna naloga, primeri dobrih praks in podelitev certifikatov (6 ur)

  Izberete lahko vse module ali le posamične. Svoj izbor modulov označite ob prijavi.


   

  Komu je program namenjen

  Če ste tudi vi med tistimi, ki že poslujete s tujino in potrebujete nadgradnjo svojega znanja, ali pa razmišljate o širitvi svoje dejavnosti na mednarodne trge, vas vabimo, da se udeležite prenovljenega in posodobljenega programa usposabljanja Zunanjetrgovinske šole, ki ga je sprejela in potrdila GZS. Program izvajajo vrhunski strokovnjaki z bogatimi praktičnimi izkušnjami na posameznih tematskih področjih. Vabljeni predvsem:

  • direktorji malih in srednje velikih podjetij,
  • komercialni direktorji,
  • komercialisti in
  • vsi, ki delate na področju uvoza/izvoza.

    

   Kaj boste pridobili z usposabljanjem

   Udeleženci Zunanjetrgovinske šole bodo pridobili in osvežili številna znanja, še posebej:

   • bodo spoznali mednarodno poslovno okolje, pomembnejše organizacije in inštitucije, možnosti pridobivanja EU sredstev za razvoj in širitev poslovanja
   • bodo spoznali pomen nastopa na tujih sejmih in znali uspešno nastopiti na sejmu,
   • bodo znali pristopiti k iskanju tujih investitorjev,
   • se bodo naučili pripraviti uvozni in izvozni načrt,
   • bodo spoznali pomembnost poznavanja in upoštevanja medkulturnih razlik pri sklepanju poslov,
   • se bodo naučili pogajalskih tehnik ter različnih pristopov trženja in pospeševanja prodaje na tujih trgih,
   • bodo znali pripraviti ponudbo za prodajo na mednarodnih trgih,
   • bodo spoznali obdavčitev na področju DDV pri poslovanju s tujino,
   • bodo spoznali vsebinske oblike mednarodne menjave – zakonitosti izvoza in uvoza blaga in storitev,
   • se bodo naučili denarnega poslovanja v mednarodni menjavi, spoznali tveganja in zavarovanja v plačilnem prometu s tujino ter najpogostejše plačilne instrumente,
   • bodo znali ravnati v skladu s predpisi RS in se seznanili z nadzorom nad poslovanjem s tujino,
   • se bodo seznanili z značilnostmi pravnih razmerij v poslih s tujino ter se naučili, kako ravnati v primeru pravnih sporov,
   • bodo razumeli strukturo pogodb, kako jih sestaviti ter kako postopati v primeru pravnih sporov,
   • se bodo naučili izvajanja izvoznih, uvoznih in tranzitnih postopkov ter spoznali carinjenje,
   • bodo pridobili znanje za organizacijo špediterske storitve in spoznali načine transportnega zavarovanja,
   • bodo pridobili strokovno znanje o načinih, oblikah, poteku in kontroli posla s tujino,
   • bodo spoznali pomen digitalne transformacije in nujnost digitalizacije poslovanja,
   • bodo spoznali različna spletna orodja in baze podatkov, ki omogočajo iskanje in pridobivanje novih poslovnih partnerjev ter izvedbo uvozno-izvoznega posla.

   Želite podrobnejši program? Vpišite svoj e-naslov in poslali vam ga bomo.


   Potek usposabljanja in urnik

   Predavanja so v popoldanskem času dvakrat mesečno (torki) od 13. – 18. ure. Termini usposabljanja so:

   • 20. marec 2018 (13.00 – 18.00),
   • 3. april 2018 (13.00 – 18.00),
   • 17. april 2018 (13.00 – 18.00),
   • 8. maj 2018 (13.00 – 18.00),
   • 22. maj 2018 (13.00 – 18.00) in
   • 5. junij 2018 (13.00 – 18:00).

   Naredite si svoj program: udeležite se lahko celotnega usposabljanja (6 modulov) ali le določenih modulov, ki vas zanimajo. En modul (eno srečanje) traja 6 šolskih ur.


   Kotizacija in plačilo

   Redna cena celotnega usposabljanja znaša 950,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 1.159,00 EUR) in vključuje gradivo ter prikgrizke in osvežilne napitke med odmorom. Udeležencem je na volj tudi brezplačno parkirišče. Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred pričetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7301.

   Po prijavi prejmete potrditveni mail s priloženim predračunom.

   Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja. Prosimo da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

   Cena posameznega modula znaša 250,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 305,00 EUR).


   Popusti

   Na voljo so vam naslednji popusti:

   • 15 % popusta za zgodnje prijave (prijava in plačilo do 5. marca 2018),
   • 10 % popusta za drugega in vse nadaljnje udeležence iz iste organizacije,
   • 10 % popusta za člane GZS (označite ob prijavi).

   Popusti se ne seštevajo.


   1 -osnova 2018 - PRIJAVA


   Podatki o seminarju
   • Cena : 950 EUR + DDV (1.159,00 EUR)
   • Pričetek : 20-03-2018
   • Trajanje : 36 ur (6 srečanj )
   • Kontaktna oseba : Urša Naveršnik, 01 58 97 651, ursa@cpu.si
   • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, Ljublja
   • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno
   optera is open source marketing automation