Vsebina in prijava

zts-690x350

Nova zunanjetrgovinska šola – osvežite znanja na področju internacionalizacije in prodrite na tuje trge

Čarobne formule za uspeh v zunanji trgovini ni, lahko pa sprejmete spremembe okrog sebe, se jim kar najhitreje prilagajate in se pustite učiti od tistih, ki znajo več. Naredite prvi korak – prenovljena zunanjetrgovinska šola je tu za vas.

Poslovanje s tujino

Razmere v mednarodni menjavi blaga in storitev se nenehno spreminjajo in zahtevajo od vseh sodelujočih nenehno prilagajanje in upoštevanje novosti. V Sloveniji izvoz ni več le domena velikih družb, temveč se vse več manjših in srednje velikih podjetij z velikimi ambicijami loteva izvoznih in/ali uvoznih poslov. Za uspešnost teh podjetij je izredno pomembno dobro poznavanje zunanje trgovine in strokovna usposobljenost kadrov, ki pri tem sodelujejo.

O usposabljanju

Usposabljanje obsega 38 ur. Program vam ponuja:

 • pridobtev oz. poglobitev znanj, potrebnih pri vašem delu s tujino,
 • praktično predstavljene tematike na področju mednarodnega poslovanja s konkretnimi primeri,
 • odlične predavatelje, vrhunske strokovnjake z bogatimi praktičnimi in predavateljskimi izkušnjami,

  Moduli

  Program sestavlja 6 modulov. Udeležite se lahko celotnega usposabljanja ali le enega ali več modulov.

  • Modul 1: Uvod v proces internacionalizacije in priprava ponudbe za mednarodno okolje (6 ur)
  • Modul 2: Izvozni in uvozni načrt ter medkulturna komunikacija v mednarodnem okolju in značilnosti na posameznih trgih (6 ur)
  • Modul 3: Nastopi na sejmih v tujini, iskanje tujih investitorjev ter pogajanja, trženje in pospeševanje prodaje v mednarodnem poslovanju (6 ur)
  • Modul 4: Mednarodno pogodbeno in poslovno pravo, instrumenti zavarovanja plačil in pogodbenih obveznosti ter financiranje dobavnih verig (6 ur)
  • Modul 5: Carina, logistika in transport (6 ur)
  • Modul 6: Digitalna transformacija in digitalizacija poslovanja ter uporaba spletnih orodij in baz podatkov pri internacionalizaciji ter praktične izkušnje iz prve roke, podelitev certifikatov in mreženje (8 ur)

  Komu je program namenjen

  Če ste tudi vi med tistimi, ki že poslujete s tujino in potrebujete nadgradnjo svojega znanja, ali pa razmišljate o širitvi svoje dejavnosti na mednarodne trge, vas vabimo, da se udeležite prenovljenega in posodobljenega programa usposabljanja Zunanjetrgovinske šole, ki ga je sprejela in potrdila GZS. Program izvajajo vrhunski strokovnjaki z bogatimi praktičnimi izkušnjami na posameznih tematskih področjih. Vabljeni predvsem:

  • direktorji malih in srednje velikih podjetij,
  • komercialni direktorji,
  • komercialisti in
  • vsi, ki delate na področju uvoza/izvoza.

   Cilji, namen usposabljanja

   Udeleženci Zunanjetrgovinske šole bodo pridobili in osvežili številna znanja, še posebej:

   • bodo spoznali mednarodno poslovno okolje, pomembnejše organizacije in inštitucije, možnosti pridobivanja EU sredstev za razvoj in širitev poslovanja
   • bodo spoznali pomen nastopa na tujih sejmih in znali uspešno nastopiti na sejmu,
   • bodo znali pristopiti k iskanju tujih investitorjev,
   • se bodo naučili pripraviti uvozni in izvozni načrt,
   • bodo spoznali pomembnost poznavanja in upoštevanja medkulturnih razlik pri sklepanju poslov,
   • se bodo naučili pogajalskih tehnik ter različnih pristopov trženja in pospeševanja prodaje na tujih trgih,
   • bodo znali pripraviti ponudbo za prodajo na mednarodnih trgih,
   • bodo spoznali obdavčitev na področju DDV pri poslovanju s tujino,
   • bodo spoznali vsebinske oblike mednarodne menjave – zakonitosti izvoza in uvoza blaga in storitev,
   • se bodo naučili denarnega poslovanja v mednarodni menjavi, spoznali tveganja in zavarovanja v plačilnem prometu s tujino ter najpogostejše plačilne instrumente,
   • bodo znali ravnati v skladu s predpisi RS in se seznanili z nadzorom nad poslovanjem s tujino,
   • se bodo seznanili z značilnostmi pravnih razmerij v poslih s tujino ter se naučili, kako ravnati v primeru pravnih sporov,
   • bodo razumeli strukturo pogodb, kako jih sestaviti ter kako postopati v primeru pravnih sporov,
   • se bodo naučili izvajanja izvoznih, uvoznih in tranzitnih postopkov ter spoznali carinjenje,
   • bodo pridobili znanje za organizacijo špediterske storitve in spoznali načine transportnega zavarovanja,
   • bodo pridobili strokovno znanje o načinih, oblikah, poteku in kontroli posla s tujino,
   • bodo spoznali pomen digitalne transformacije in nujnost digitalizacije poslovanja,
   • bodo spoznali različna spletna orodja in baze podatkov, ki omogočajo iskanje in pridobivanje novih poslovnih partnerjev ter izvedbo uvozno-izvoznega posla.

   Želite podrobnejši program? Vpišite svoj e-naslov in poslali vam ga bomo.


   Potek usposabljanja

   Ker vemo, da ste na delovnem mestu zelo zasedeni, bo šola potekala v popoldanskem času dvakrat mesečno ob torkih med 13.00 in 18.00 uro. Termini usposabljanja so:

   • 20. marec 2018 (13.00 – 18.00),
   • 3. april 2018 (13.00 – 18.00),
   • 17. april 2018 (13.00 – 18.00),
   • 8. maj 2018 (13.00 – 18.00),
   • 22. maj 2018 (13.00 – 18.00) in
   • 5. junij 2018 (13.00 – 19.45).

   Udeležite se lahko celotnega usposabljanja (6 modulov) ali le enega ali več modulov, ki vas zanimajo. En modul (eno srečanje) traja 6 šolskih ur, z izjemo zadnjega modula, ki vključuje tudi praktične izkušnje iz prve roke, podelitev certifikatov in mreženje in traja 8 šolskih ur.

    


   Kotizacija in plačilo

   Redna cena celotnega usposabljanja znaša 950,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 1.159,00 EUR) in vključuje gradivo ter prikgrizke in osvežilne napitke med odmorom. Udeležencem je na volj tudi brezplačno parkirišče. Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred pričetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7301. Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja. Prosimo da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

   Cena posameznega modula znaša 250,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 305,00 EUR).


   Popusti

   Na voljo so vam naslednji popusti:

   • 10 % popusta nudimo za zgodnje prijave. Zagotovite si ga s prijavo in plačilom do 20. februarja 2018.
   • 10 % popusta nudimo drugemu in vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz iste organizacije
   • 10 % popusta nudimo članom GZS. V primeru članstva vas prosimo, da to vpišete ob prijavi med opombe.

   Popusti se ne seštevajo.


   Prijava

   Podatki o seminarju
   • Cena : 950 EUR + DDV (1.159,00 EUR)
   • Pričetek : 20-03-2018
   • Trajanje : 38 ur (6 srečanj )
   • Kontaktna oseba : Urša Naveršnik, 01 58 97 651, ursa@cpu.si
   • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, Ljublja
   • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno
   optera is open source marketing automation