Vsebina in prijava

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, spremembe in novosti


Zaradi izjemne kvalitete predavanja in odličnih ocen bomo seminar ponovili, predvidoma v oktobru 2018. Navedeni termin je zgolj okvirni, vendar lahko kljub temu oddate svojo prijavo. O točnem terminu vas bomo obvestili.


 

Od leta 2016 je bilo uveljavljenih kar nekaj pomembnih sprememb na tem področju

 • sprememba s 1.1.2016 ZPIZ-2 B predvsem zaradi ureditve dvojnega statusa (izplačilo 20% starostne ali predčasne pokojnine), delna upokojitev in reaktivacija tudi za 2 uri,
 • tri odločbe Ustavnega sodišča (ena o delnicah za notranji odkup in dve o pokojninski dobi brez dokupa),
 • Zakon o izvrševanju proračuna, ki govori o letnem dodatku in usklajevanju pokojnin,
 • zadnji predlog sprememb ZPIZ-2 E, ki ureja področje pokojninsko dobo brez dokupa in ureja priznanje pokojninske dobe za delavce, za katere delodajalci sploh ne oddajo obračuna prispevkov,
 • ZPIZ-2 C, ki se je začel uporabljati 1.10. 2017 (500 evrov in usklajevanje tudi najnižje in posledično najvišje pokojninske osnove).

 

Udeleženci seminarja boste seznanjeni z

 • sistemom pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
 • aktualnimi statističnimi podatki,
 • s pogoji in odmero pravice do starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine.

 

Spremembe, ki so v zakonodajnem postopku:

 • spremembe v zvezi z dvojnim statusom, odškodninsko odgovornostjo, pokojninsko dobo brez dokupa, usklajevanjem pokojnin in delom vdovske pokojnine.

V letu 2016 je bila sprejeta Bela knjiga pokojninskega zavarovanja, ki je dobra podlaga za nadaljnje delo pri pripravi nove reforme in predstavljeni bodo glavni poudarki.

V letu 2018 za 2017 bo Zavod na podlagi podatkov FURS-a sam oblikoval obrazec M-4 za delavce v delovnem razmerju  in zato odpade obveznost pošiljanja obrazca M-4.


 

Program seminarja

1.  Predstavitev sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

2.  ZPIZ-2 – poudarek predvsem na novostih in prehodnih obdobjih

 • pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine (pogoji in odmera)
 • kdaj v pokoj (vpliv datuma upokojitve na višino pokojnine)
 • ponovni vstop v zavarovanje
 • pravice iz invalidskega zavarovanja
 • usklajevanje pokojnin in drugih prejemkov
 • letni dodatek

3.  ZPIZ-2B

 • ureditev dvojnega statusa
 • izplačilo 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine

4.  ZPIZ-2C

 • priznanje zagotovljene pokojnine (500 EUR)
 • usklajevanje najnižje pokojninske osnove

5.  Predlog ZPIZ-2E

 • prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2012 kot pokojninska doba brez dokupa
 • zagotovitev varstva delavcev ob neizpolnjevanju obveznosti delodajalca in sankcioniranje le teh (obveščanje delodajalcev in delavcev, da prispevki niso obračunani)

6.  Odločbe Ustavnega sodišča RS

 • upoštevanje delnic za notranji odkup za odmero pokojnine
 • prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje
 • dokup študija in vojaškega roka

7.  Možne spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 • Bela knjiga – ključne ugotovitve
 • koalicijska pogodba

8.  ZMEPIZ-1


 

O predavatelju
Marijan Papež, univ. dipl. pravnik, je od 1 .8. 1986 zaposlen na ZPIZ-u in od 12.4.2005 generalni direktor ZPIZ-a. V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2, kasneje tudi v delovno skupino. V postopku priprave in v postopkih sprejemanja je aktivno sodeloval kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri na referendumu padlem in pri sedaj še veljavnem ZPIZ-2. Kot član delovne skupine je sodeloval tudi pri pripravi Bele Knjige. Predvsem po sprejetju ZPIZ, ZPIZ-1 in ZPIZ-2 je imel veliko predavanj na seminarjih, posvetih, delavnicah, za najrazličnejši krog slušateljev (strokovni delavci v zavodu, direktorji, pravniki, kadrovski delavci in ostali predstavniki delodajalcev, sindikatov, upokojencev, zdravniki in drugi). Napisal je tudi veliko strokovnih člankov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Marca 2013 je Inštitut za delo pri pravni fakulteti izdal Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri katerem je sodeloval kot urednik in eden od avtorjev. GV založba je v letu 2013 izdala Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z obširnimi uvodnimi pojasnili, kjer je bil en od soavtorjev. Založba Reforma je v letu 2014 izdala Novi veliki komentar ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU ZPIZ-2 s področja obveznega in poklicnega zavarovanja, pri katerem je bil eden od avtorjev in napisal predgovor. Prav tako je eden od avtorjev pri najnovejšem Velikem komentarju Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v izdaji GV založbe v letu 2018.


Kotizacija, plačilo

Kotizacija za seminar znaša 190,00 EUR +DDV (231,80 EUR z DDV). Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 2 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4008-8566. Pri prijavi dveh ali več udeležencev iz iste organizacije oz. podjetja vam nudimo 5% popust na kotizacijo za vse udeležence iz iste organizacije.  


Lokacija in parkiranje

CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana Parkirišče Center za poslovno usposabljanje   Lokacija Center za poslovnu usposabljanje - Google MapsDostop do CPU


Informacije

Urška Kavčič Rihar, 01 5897 652,  urska.kavcic-rihar@cpu.si


Podatki o seminarju
 • Cena : 190 EUR + DDV (231,80 EUR)
 • Pričetek : 16-10-2018
 • Trajanje : 9.00 - 14.00
 • Kontaktna oseba : Urška Kavčič Rihar
 • Lokacija : GZS Center za poslovno usposabljanje
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno