Vsebina in prijava

Opravljen izpit je eden od pogojev za pridobitev licence za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja


Usposabljanje je odlična osnova za pripravo na strokovni izpit  


pusc

S prijavo in plačilom

do 5. 3. 2018 si zagotovite

15% popusta.

       

Za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami zakonodaja določa, da mora posameznik, ki te posle opravlja imeti usrezno licenco.

Za pridobitev licence je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

 • zaključena najmanj višja strokovna izobrazba
 • da oseba ni bila pravnomočno in nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.

Vstopni pogoji za opravljanje izpita

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje vstopne pogoje:

 • višješolska strokovna izobrazba ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006  in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

 

Program1 -osnova 2018 - LETAK1

1. Osnove ekonomike nepremičninskega trga

2. Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin    

3. Stvarnopravna razmerja

4. Obligacijska razmerja (splošni del)

5. Pogodbe v prometu z nepremičninami

6. Zemljiška knjiga

7. Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju

8. Stanovanjska razmerja

9. Nepremičninsko posredovanje

10. Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami

11. Prostorsko načrtovanje in graditev objektov 

12. Evidentiranje nepremičnin

13. Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin

14. Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju

15. Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

Program z urnikom je dostopen na povezavi posameznega termina.


Predavatelji

dr. Renato Vrenčur, Nives Marinšek, Marinka Šlibar Vende, mag. Milan Torkar, Bogdana Žigon, Miroslav Logar, mag. Tatjana Rijavec, mag. Janja Holcman Babič, dr. Andreja Cirman.

Urnik za usposabljanje nepremičninskih posrednikov prejmejo udeleženci najkasneje 3 dni pred začetkom priprav.

Kotizacija, plačilo, popusti

 • Redna cena priprav je 565,00 EUR + 22% DDV (689,30 EUR) in vključuje seminarsko gradivo in osvežilne napitke med odmori.
 • ZGODNJE PRIJAVE: S prijavo in plačilom do 30 dni pred usposabljanjem (do 5. 3. 2018 za termin v aprilu in do 3. 9. 2018 za termin v oktobru) si zagotovite 15% popusta.

Člani Zbornice za poslovanje z nepremičninami imajo 10 % popust.

Popusta se ne seštevata.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun SI56 0201-1001-4816-764, NLB d.d., Ljubljana, sklic: 4005-6549. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

Skladno s splošnimi pogoji poslovanja  sprejemamo morebitne odjave najkasneje 3 dni pred izvedbo. Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi se prijavitelju zaračunajo administrativni stroški v višini 20% kotizacije.


 

Termini 2018za prijavo na izbrani termin kliknite na ustrezni link spodaj:

1 -osnova 2018 - TERMINI-X-APRIL-nep   1 -osnova 2018 - TERMINI-X-OKTOBER-okt

 

Podatki o seminarju
 • Cena : 565,00 EUR + DDV (689,30 EUR)
 • Pričetek : 04-04-2018
 • Trajanje : 6 dni od 8.30 do 15.30
 • Kontaktna oseba : Sašo Pristavec
 • Lokacija : Kardeljeva pl. 27a
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno
optera is open source marketing automation