Vsebina in prijava

Certifikat NPK računovodja izkazuje vašo poklicno usposobljenost za delo v računovodstvu

Vstopni pogoj

div

Za pristop k izpitu je najmanj srednja strokovna oziroma splošna izobrazba in predvsem veselje do poklica.

Usposabljanje za NPK računovodjo traja 128 ur (32 srečanj) in poteka ob ponedeljkih in sredah med 16.30 – 19.45. ter ob sobotah dopoldan.

Usposabljanje smo prilagodili novo sprejetemu katalogu in ga razdelili v 5 modulov. Priporočamo, da se vključite v vse module, ni pa obvezujoče.

NPK usposabljanje za računovodja - brošuraPotek usposabljanja

div

Modul 1 Pravni vidik gospodarskega in finančnega poslovanja –

4 srečanja, 16 ur, cena: 155,00 EUR + DDV

div2

Modul 2 Računovodstvo in računovodski predpisi –

7 srečanj, 28 ur, cena: 275,00 EUR + DDV

div2

Modul 3 Davki in druge dajatve –

10 srečanj, 40 ur, cena: 470,00 EUR + DDV

div2

Modul 4 Računovodska analiza, načrtovanje in nadziranje –

9 srečanj, 36 ur, Cena: 350,00  EUR + DDV

div2

Zaključni modul »Povežimo pridobljeno znanje« in samostojno izdelajmo računovodske izkaze je za vse udeležence usposabljanja GRATIS.

Katere module izbrati

div

Želite voditi svoj s.p. ali ste računovodja v manjši družbi ali zavodu > MODULI: 1, 2, 3

Želite pridobiti certifikat NPK računovodja > MODULI: 2, 3, 4

Že imate certifikat NPK računovodja za manjše družbe, s.p. in zavode in želite nadgraditi svoje znanje > MODUL 4

ikona katalog

Osebno svetovanje

div

V kolikor se ne morete odločiti katere module izbrati, pokličite Urško Kavčič Rihar na telefon 01 58 97 652, vsak dan med 9.00 in 15.00.

Se želite prijaviti na novice? Vpišite svoje podatke in obveščali vas bomo o aktualnih terminih in novostih.


Predavatelji

div

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij.

mag. Tatjana Kolenc – odlična predavateljica z ogromno izkušnjami. Trenutno je zaposlena kot vodja finančno-računovodskega oddelka. V prostem času svoje znanje uspešno prenaša tudi na redne in izredne študente na treh višjih strokovnih šolah in na fakulteti. Narejen ima tudi državni izpit iz ZUP-a ter pridobljeno licenco Republiškega izpitnega centra za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacija za knjigovodjo in računovodjo. Poleg rednega delovnega razmerja je tudi samostojni podjetnik. V okviru dejavnosti opravlja računovodske storitve, razna poslovna, računovodska in davčna svetovanja.

Sergej Ocvirk, univ. dipl. pravnik – zaposlen je kot vodja pravne službe v Splošni bolnišnici Celje. Ima bogate delovne izkušnje ki si jih je pridobil kot vodja pravno – kadrovskega oddelka na ZZZS OE Celje. Od 1.1.2002 pa do 16.2.2016 je bil zaposlen kot odvetnik in se je ukvarjal s civilnim, gospodarskim, izvršilnim, delovnim, upravnim, kazenskim in prekrškovnim pravom. 

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino ter avtorica in soavtorica vač priročnikov.

Marija Verbančič, dipl. ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS in dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na področju vodenja poslovnih knjig za podjetja.


Podatki za plačilo

div

Redna kotizacija za celoten program znaša 1.250,00 EUR + DDV. V primeru vključitve v enega ali več modulov veljajo cene, ki so zapisane ob posameznem modulih. Pri vključitvi v celoten program usposabljanja nudimo možnost plačila na 3 mesečne obroke. Prvi obrok v višini 416,70 EUR + DDV je potrebno nakazati do dva dni pred pričetkom usposabljanja. V ceno je vključeno tudi gradivo.

 

PRIJAVA-CPU

Podatki o seminarju
  • Cena : 1.250,00 EUR + DDV
  • Pričetek : 09-04-2018
  • Trajanje : 128 ur
  • Kontaktna oseba : Urška Kavčič Rihar, urska.kavcic-rihar@cpu.si
  • Lokacija : CPU
  • Parkrišče : zagotovljeno
optera is open source marketing automation