Vsebina in prijava

Office Manager Boot CAMP –

Intenzivna delavnica za vodje pisarne

div

Office Manager Boot CAMP je petdnevno intenzivno usposabljanje za vodenje pisarne,

na katerem boste pridobili praktična znanja in veščine za administrativno vodenje malega in srednje velikega podjetja ter si tako zagotovili pisarniško odličnost.

div

Ne spreglejte popusta, ki ga prinašajo zgodnje prijave!

div

Z vami bodo izvrstne predavateljice, ki izhajajo neposredno iz prakse:

mag. Urša Dobnikar, mag. Taja Simoniti in mag. Jana Šušteršič.

Izvrstne predavateljice, praktično delo in mreženje

Delavnica se osredotoča na pridobivanje praktičnega znanja na treh ključnih področjih: ekonomsko – finančno – pravnem področju, področju komunikacije in odnosov ter področju informacijske pismenosti. Poteka v sproščenem vzdušju z veliko praktičnega dela, sodelovanja in izmenjave izkušenj med udeleženci.

Komu je usposabljanje namenjeno

Usposabljanje je namenjeno obstoječim vodjem pisarne, ki želijo svoje delo opravljati bolj učinkovito ter administratorjem, ki želijo napredovati na delovno mesto vodje pisarne. Namenjeno je torej poslovnim administratorjem, tajnicam in poslovnim asistentkam. Usposabljanje traja 5 dni, skupno 30 ur. Na usposabljanju vam bomo predstavili profil idealne vodje pisarne (kakšne sposobnosti ima, osebnostne lastnosti in poklicna sidra), ki ga boste lahko primerjali tudi s svojim profilom ter naredili načrt vašega kariernega razvoja. Pridobili boste osnovna ekonomska in pravna znanja.

Program usposabljanjaPDF ikona za letak s programom

Preplet teoretičnega in praktičnega usposabljanja, na katerem boste dobili veliko možnosti za odprto diskusijo, mreženje in izmenjavo izkušenj.

Pridite – rezultati so zagotovljeni: izboljšana organizacija dela v podjetju, še boljše komuniciranje na delovnem mestu, optimizacija poslovanja in motivirani zaposleni.

1. dan – mag. Urša Dobnikar, mag. Jana Šušteršič

 • Razumevanje in delovanje organizacije
 • Vloga in odgovornosti vodje pisarne
 • Profil idealnega vodje pisarne
 • Organizacija dela, uspešnost poslovanja
 • Merjenje uspešnosti in vzpostavitev sistema notranjih kontrol

2. dan – mag. Jana Šušteršič

 • Obvladovanje procesa vodenja
 • Veščine učinkovitega komuniciranja
 • 7 zlatih pravil komunikacije
 • Kako s komunikacijo preprečevati ali reševati konflikte
 • Kako s komunikacijo motivirati sodelavce

3. dan – mag. Urša Dobnikar: Računovodstvo in računovodski predpisi

 • Temeljne kategorije (prihodki, odhodki, terjatve, dolgovi, denarni tok in plan likvidnost ipd.)
 • Pomembne informacije v računovodskih poročilih (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida)
 • Načrtovanje, spremljanje in kontroliranje ključnih dejavnikov uspešnosti poslovanja

4. dan – mag. Taja Simoniti

 • Opredelitev tveganj
 • Izterjava
 • Instrumenti zavarovanja plačil, instrumenti zavarovanja terjatev
 • Delovno pravo in delovno pravna zakonodaja

5. dan – mag. Taja Simoniti, mag. Urša Dobnikar

 • Uspešnost oskrbovalne verige; maksimiranje dobička in konkurenčna prednost
 • Upravljanje oskrbovalnih verig. Področja sprejemanja odločitev
 • Partnerski odnosi v oskrbovalnih verigah in pogodbeno pravo

 

GRATIS konzultacije

Po delavnici, bo imel vsak udeleženec, ki bo oddal komentar o usposabljanju, možnost individualnega razgovora s predavateljicami, kjer bo lahko izpostavil oz. razjasnil vprašanja in dileme ter dobil takojšen odgovor. Individualni razgovor vam ponujamo GRATIS, brez doplačila. Vsak prijavljeni bo imel na voljo 15 minut časa za razgovor. Na razgovor se je potrebno vnaprej prijaviti. Vrstni red razgovora bo določen na zadnjem srečanju. Razgovori bodo potekali v četrtek, 27. oktobra 2017 od 9. ure dalje.

 

Potek usposabljanjaikona urnik

Ker vemo, da ste na delovnem mestu zelo zasedeni, smo v ta namen prilagodili tudi urnik delavnice. Ta bo potekala ob naslednjih terminih:

 • ponedeljek, 9. oktober 2017, 12:00 – 17:00
 • sreda, 11. oktober 2017, 12:00 – 17:00
 • petek, 13. oktober 2017, 9:00 – 14:00
 • ponedeljek, 16. oktober 2017, 12:00 – 17:00
 • sreda, 18. oktober 2017, 12:00 – 17:00
 • petek, 20. oktober 2017, 9:00 – 14:00
 • GRATIS konzultacije: četrtek, 27. 10. 2017 dopoldne

Predavateljice

Z vami bodo:

mag. Urša Dobnikar, je diplomirala s področja poslovne informatike na ljubljanski Ekonomski fakulteti, kjer je zaključila tudi magistrski študij managementa. Je specialist za vodenje podjetja s končanim mednarodnim MBA programom na International Center for Promotion of Enterprises – ICPE. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj. Svojo pot je začela kot vodja domačih in tudi mednarodnih razvojnih projektov na področju informacijske tehnologije. Sodelovala je z razvojnimi oddelki domačih in tujih fakultet, domačimi in tujimi podjetji, mednarodnimi organizacijami ter institucijami za izmenjavo znanja med gospodarskim in javnim sektorjem. Kasneje je prevzela vlogo vodje pisarne, v okviru katere s svojim znanjem in izkušnjami sodelavcem pomaga, da uspešno dosegajo svoje poslovne cilje.

mag. Taja Simoniti je študirala pravo na ljubljanski pravni fakulteti in magistrirala iz ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izkušnje ima v energetiki in finančnih storitvah v reguliranem ter tržnem okolju. Vodila je službo za pravne, splošne in kadrovske zadeve, sodelovala v projektih obvladovanja tveganj ter postavitve sistema izterjave. Pri navedenem delu se je temeljito seznanila s celotnim spektrom izzivov, s katerimi se srečuje vodja pisarne med drugim z izzivi upravljanja s človeškimi viri in delovnim pravom, odnosu z različnimi državnimi organi, urejanju razmerij z zavarovalnicami, zavarovanjem plačil, urejanjem korporacijskih razmerij v podjetju, pripravi pogodb… Ker si je te izkušnje nabirala več kot 15 let, vključno z vodilnimi, vidi v delavnici priložnost, kjer lahko slušateljem sistematično predstavi, kako naj se učinkovito soočijo s tovrstnimi izzivi. Taja se zadnja štiri leta predvsem ukvarja z malimi in srednjimi podjetji na področju izterjave, prestrukturiranj in stečajev.

mag. Jana Šušteršič, univ. dipl. psih., registrirana EuroPsy psihologinja. Soustanoviteljica podjetja Kompetenca d.o.o., lastnica privatne psihološke prakse. Podiplomski študij managementa je zaključila na Swinburne University of Technology v Melbournu v Avstraliji, znanstveni magistrski študij pa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja managementa talentov. Specializantka transakcijske analize s področja organizacije, edukacije in psihoterapije, NLP learning Coach (certifikat INLPTA, Inštitut ILE Nemčija), certificirana svetovalka v organizacijah (Inštitut Initial, Nemčija), Cerftificirana za uporabo tehnike EMDR, presojevalka učečih se organizacij Life Learning Academia, Trenerka Umetnosti inoviranja in soustanoviteljica 12 dejavnikov inoviranja, Certificirana vodja trajnostnega razvoja in usposobljena za postavljanje poslovnih procesov v organizacijah. Je v stalnem procesu usposabljanja s svojimi mentorji in supervizorji v tujini pa tudi v Sloveniji. Že 25 let dela v gospodarstvu, zadnjih 10 let predvsem na področju razvoja kadrov. Delala je na vodstvenih delovnih mestih v medijih, prodaji in marketingu. Vsa leta se je usposabljala na področju psihologije osebne rasti in razvoja. Navdušuje jo, ko vidi čudovite, ustvarjalne, zavzete, pozitivne ljudi, ki si zaupajo, pomagajo, ki želijo sodelovati in kontinuirano delati spremembe na bolje. Njen moto je: »Bodi ti! Nihče drug ne more tega storiti tako dobro kot edino ti.«

 

Kotizacija in plačilo

Cena priprav je 780,00 EUR + 22 % DDV (951,60 EUR) in vključuje predavanja po programu, gradivo, osvežilne napitke ter potrdilo. Vsi, ki po zaključku usposabljanja oddate komentar o usposabljanju, dobite tudi GRATIS 15 – minutne individualne konzultacije s predavateljnicami.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d. d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007 – 7274.
Račun boste prejeli po zaključku seminarja. Prosimo da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

 

Popusti

Popust za zgodnje prijave: ob prijavi in plačilu do vključno 9. septembra 2017 vam priznamo 10 % popust.

Prvi udeleženec iz podjetja plača polno kotizacijo, vsi naslednji imajo 10 % popusta.

 

Prijava

Podatki o seminarju
 • Cena : 780,00 € + DDV (951,60 €)
 • Pričetek : 09-10-2017
 • Trajanje : 6 srečanj po 6 ur
 • Kontaktna oseba : Urša Naveršnik, ursa.naversnik@cpu.si
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno
Usposabljanje za vodje pisarn, junij 2017

»Osebni odnos s predavateljicami in izbor tem je bil odličen. Izpostavljene so bile najpomembnejše zadeve, dobro gradivo, super predavateljice (strokovno in osebno«.

optera is open source marketing automation