Vsebina in prijava

Obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev opreme, ki vsebuje določene fluorirane in toplogredne pline (hladilno klimatizacijska tehnika – HKT)


 

 • Serviserj z veljavnimi spričevali: po novi Uredbi, sprejeti 1. 10. 2016 je potrebno veljavnost spričeval obnoviti pred potekom veljavnosti. To opravijo tako, da se udeležijo predavanja o novostih ter opravijo pisni izpit.
 • Serviserji s pretečenimi spričevali: morajo ponovno opraviti pisni in praktični izpit, pred tem pa se udeležijo še krajšega predavanja o novostih.

Vsa spričevala, ki bodo izdana po uveljavitvi nove uredbe, bodo veljala za nedoločen čas. 


 

Serviserji, ki  ukvarjajo z namestitvijo,  vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav in klimatizacijske opreme ter toplotnih črpalk (hladilno klimatizacijska tehnika HKT), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, morajo imeti po veljavni zakonodaji opravljen izpit.Obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev hladilne tehnike

Serviserji z opravljenim izpitom se vpišejo v sezam pooblaščenih serviserjev pri ARSO.


 

Program

 • 8.30 – 10.00 – Janja Leban: predavanje okoljska zakonodaja s spremembami in novostmi
 • 10.30 – 12.30 – Janja Leban: nadaljevanje predavanje, pregled izpitnih vprašanj ter odgovori na aktualna vprašanja
 • 12.15 – 13.45 – dr. Janko Remec: Alternativna hladiva
 • odmor
 • 14. – 15.30 – pisni izpit

Pisni izpit

Pisni izpit poteka od 14.00 – 15.30 na Centru za poslovno usposabljanje, udeležence bomo po mailu obvestili o rezultatu pisnega izpita. 


Praktični del izpita – za serviserje s pretečenimi spričevali

Praktični del izpita traja cca 1 uro, termin je predvidoma v tednu, ki sledi pisnemu izpitu, v Škofji Loki.


Lokacija in izvedba
Predavanje o novostih ter pisni del izpita potekajo na CPU od 8.30 – 15.30 ure, Kardeljeva ploščad 27 A, Ljubljana.

Praktični del izpita: lokacija je Škofja Loka.


Kotizacija in plačilo

Predavanje pred izpitom je brezplačno in priporočamo udeležbo!

Cena ponvnega opravljanja izpita (če ima serviser spričevalo, ki ki mu je veljavnost potekla pred septembrom 2016, ponovno opravlja celoten izpit, pisni in praktični del). Strošek ponovnega opravljanja izpita znaša 255 EUR (oproščeno plačila DDV). 

Cena pisnega izpita, ki ga opravijo serviserji s še veljavnim spričevalom znaša 85 EUR (oproščeno DDV). 

Znesek za izpit je potrebno nakazati najkasneje do 2 dni pred izvedbo na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 2666.

Vsi udeleženci prejmejo gradivo z novostmi. Pogostitev med odmori zajema: kavo, sokove, sendviče. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.


Aktualni termini

 

Podatki o seminarju
 • Cena : 255 EUR oproščeno DDV
 • Pričetek : 14-09-2018
 • Trajanje : od 8.30 - 14.30
 • Kontaktna oseba : Darja Kuhar, 01 5897 658, darja.kuhar@cpu.si
 • Lokacija : Kardeljeva pl. 27 a, Ljubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno