Vsebina in prijava

Kopija izd. Zgodnje prijave(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIŠNIK – priprava na NPK je tečaj, ki omogoča kandidatom, da pridobijo ustrezna znanja, ki jih ni mogoče pridobiti v formalnih izobraževalnih programih


Lahko pa jih pridobijo na tečaju Hišnik – priprava na NPK , kot je to urejeno z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami. Tako imajo kandidati možnost, da za znanje in izkušnje dobijo tudi formalno priznanje.

Tečaj Hišnik – priprava na NPK omogoča kandidatom, ki imajo veselje, smisel in željo opravljati dela hišnika, da pridobijo certifikat o pridobljeni poklicni kvalifikaciji „hišnik/hišnica“. Kandidati nadgradijo znanja za spremljanje stanja nepremičnine, znanje o opremljenosti in vzdrževanju nepremičnine z napravami ter instalacijami, za izvajanje del, potrebnih za normalno uporabo in obratovanje stavbe ali naprave. Teoretično in praktično znanje obogatijo tudi s predpisi, ki se nanašajo na graditev, urejanje prostora, stanovanjska razmerja, poslovne stavbe, varstva pred požarom, pri delu, varstva okolja.

Poklicno usposobljenost „hišnik/hišnica“ pridobijo kandidati s postopkom potrjevanja in preverjanja NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije).
Za uspešen rezultat pri preverjanju znanja organiziramo tudi priprave, na katerih se kandidati seznanijo z znanji in spretnostmi ter nalogami za preverjanje.


 

Na tečaj Hišnik – priprava na NPK vabimo:

kandidate, ki že opravljajo ali bi želeli opravljati hišniška dela v stanovanjski ali poslovni stavbi, stavbi, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, stavbi za bivanje starejših, študentov, otrok, kot so dijaški in študentski domovi, delavski domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišča za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter drugih stavbah, namenjenih za izvajanje socialnih programov, gostinskem ali turističnem objektu, vzgojno izobraževalni ustanovi (šoli, vrtcu, fakulteti), trgovskem centru, zaporu …

Program

 • Spremljanje stanja na objektih
 • Oprema in vzdrževanje priročne delavnice ter skladišča rezervnih delov
 • Sodelovanje pri odpravi nepravilnosti na objektih
 • Izvajanje tehnično in organizacijsko manj zahtevnih del, potrebnih za normalno uporabo in obratovanje nepremičnin
 • Organiziranje vzdrževalnih del, ki jih izvajajo zunanji izvajalci
 • Druga dela pri upravljanju in vzdrževanju objektov
 • Vodenje evidenc, priprava poročila o delu, arhiviranje tehnične in druge dokumentacije
 • Nabava materialov, rezervnih delov in sodelovanje pri pridobivanju ponudb za vzdrževalna in druga dela
 • Predpisi o upravljanju z nepremičninami
 • Komuniciranje z lastniki, uporabniki, upraviteljem in dobavitelji
 • Skrb za varno delovanje in uporabo skupnih prostorov in naprav, higiensko, protipožarno in drugo varstvo ter varovanje okolja

 


 

Pogoji za vključitev

 • zaključena osnovna šola

 

Termin in trajanje

Tečaj traja 4 dni po 5 ur v popoldanskem času, skupaj 20 ur, od 14.— 19.30. Vsi prijavljeni kandidati prejmejo nekaj dni pred usposabljanjem natančen urnik z razporedom predavanj ter vse informacije glede prihoda, lokacije in parkiranja.


Preverjanje znanja

Kandidati, ki bodo želeli opraviti preverjanje, bodo za postopek preverjanja pripravili: prijavnico, življenjepis, dokazila o delovnih izkušnjah, dokazila o usposabljanju in izobraževanju ter reference. Preverjanje znanja bo potekalo v roku najkasneje 14 dni po zaključku usposabljanja. 

PRIJAVA-preverjanje izpitni-katalog gumb-pokl-standard gumb-vloga-NPK


Predavatelji

Bojana Verbec, univ. dipl. pravnica z delovnimi izkušnjami s stanovanjskega, nepremičninskega, gradbenega in področja prostorskega načrtovanja, ki jih je pridobila z delom na delovnem mestu sekretarke v sektorju za graditev in stanovanja ministrstva za infrastrukturo in prostor. Je članica komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije, predavateljica kandidatom za pripravo preverjanja nepremičninskih posrednikov in avtorica številnih prispevkov svojega strokovnega področja.

Biljana Postolova, univ. dipl. inž. lesarstva in dipl. inž. gradbeništva, profesorica strokovnih predmetov na SGGOŠ v Ljubljani. Je članica komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije, predavateljica kandidatom za pripravo preverjanja NPK iz področja gradbeništva.

mag. Štefan Novak, univ.dipl.inž. tehnologije prometa, višješolski predavatelj na Fakulteti za logistiko UM, višješolski predavatelj predmetov varovanja in logističnega inžinerstva.


 

Kotizacija, plačilo, popusti

Redna cena priprav je 380,00 EUR + 22% DDV (463,60 EUR) in vključuje predavanja po programu, gradivo, osvežilne napitke in kavo v odmorih ter potrdilo.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4014 – 7656.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja. Prosimo da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

Popusti:

10% popusta priznamo za prijavo in plačilo do 9. sept. 2018

10% popusta priznamo članom Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

POPUSTA SE NE SEŠTEVATA. PREDRAČUN Z UPOŠTEVANIM POPUSTOM bo priložen v potrditvene mailu, ki ga prejmete po vaši prijavi.


 

Prijave in odjave
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 4 dni pred izvedbo. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.


  

 

Podatki o seminarju
 • Cena : 380 EUR + DDV (463,60 EUR)
 • Pričetek : 09-10-2018
 • Trajanje : 14.00 - 19.30
 • Kontaktna oseba : Sonja Novak, 01 5897 668, sonja.novak@cpu.si
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno