Vsebina in prijava

Detektiv svetuje je edini tovrstni seminar


 

Izkoristite edinstveno priložnost, da vam v zvezi z delovnimi kršitvami delavca svetuje detektiv z dolgoletnim stažem

Tema seminarja je zelo aktualna za vsa podjetja, ne glede na velikost, panogo oz. dejavnost. Praksa je namreč pokazala, da je glavna napaka delodajalcev prepozen najem detektiva. Pravočasen najem detektiva vam zagotavlja kvalitetno dokazno gradivo!


 

Program seminarja

kvadrat-rumen 9.00 – 10.30: Delovno – pravna zakonodaja, Metka Penko Natlačen, univ. dipl. pravnica, GZS:

 • Dolžnosti delavca in delodajalca v delovnem razmerju
 • Dolžnosti delavca
 • Dolžnosti delodajalca
 • Kako postopati v primeru delovnih kršitev delavca:
  • razgovor z delavcem
  • poostritev preventivnih ukrepov v delovnem okolju
  • disciplinski postopek
  • opozorilo pred redno odpovedjo in odpoved iz krivdnega razloga,
  • izredna odpoved delodajalca

Na seminarju boste dobili konkretne odgovore na spodnja vprašanja:

 • kdaj pride v poštev posamezni postopek,
 • kje mora biti postopek opredeljen,
 • kakšne so posamezne faze postopka.

 

kvadrat-rumen 10.45 – 12.15: Pridobivanje dokaznega gradiva s strani detektiva, mag. Janko Trivunović, detektiv

 • Preizkus alkoholiziranosti in drugih prepovedanih snovi
 • Kontrola bolniških staležev
 • Kontrola prevoza na delo in z dela
 • Ugotavljanje kršitve konkurenčnih prepovedi in konkurenčne klavzule
 • Ugotavljanje drugih kršitev (zloraba delovnega časa, neupoštevanje prepovedi kajenja, …)
 • Vročanje vabil na zagovor – osebno vročanje
 • Študije konkretnih primerov

Na seminarju boste dobili konkretne  odgovore na spodnja vprašanja:

 • kako pravilno zbrati dokaze, da zdržijo pred sodiščem,
 • kako zbrati dokaze zakonito in strokovno,
 • študije konkretnih primerov.

kvadrat-rumen 12.30 – 13.30: Delavnica in individualni razgovori

kvadrat-rdeč Delavnica

 • reševanje najpogostejših primerov delovnih kršitev iz prakse (delo v skupinah)
 • poročilo, analiza rezultatov in razprava.

Delavnico bo vodila ga. Metka Penko Natlačen.


kvadrat-rdeč Individualni razgovor z detektivom
V času delavnice, bo imel vsak udeleženec možnost individualnega razgovora z detektivom, kjer bo lahko izpostavil  oz. razjasnil vprašanja in dileme ter dobil takojšen odgovor. Individualni razgovor vam ponujamo gratis, brez doplačila. Vsak prijavljeni bo imel na voljo 10 minut časa za razgovor. Na razgovor se je potrebno vnaprej prijaviti. Vrstni red razgovora bo vezan na oddano prijavo. Delavnica bo potekala od 12.30 do 13.30, razgovori z detektivom pa bodo odvisni od števila prijav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na delavnici boste pridobili:

    rešitve konkretnih problemov,

    izmenjavo medsebojnih izkušenj,

    takojšen nasvet detektiva.


 

kvadrat-oranžen Vabljeni

 • vodje kadrovskih služb, kadrovski referenti,
 • svetovalci za upravljanje s človeškimi viri,
 • direktorji,
 • pravniki in
 • vsi, ki jih to področje zanima.

 

Več o predavateljih

kvadrat-zelen Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav. s pravniškim državnim izpitom, je samostojna pravna svetovalka v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije in je strokovnjakinja za individualno in kolektivno delovno pravo. Ima večletne delovne izkušnje v gospodarstvu, sodstvu in raziskovalni dejavnosti. Vsa leta deluje kot sodnica porotnica na delovnem in socialnem sodišču, kot članica strokovnih komisij za pripravo delovnopravne zakonodaje in komisij za razlago nekaterih KP dejavnosti.

Dodatno se je s področja kolektivnega dogovarjanja strokovno izpopolnjevala v Dublinu, Torinu in Varšavi, Pragi, Firencah, Lyonu; s področja mirnega reševanja sporov pa v Pragi in Dublinu, v letu 2012 tudi na LRC, Državni komisiji za delovna razmerja na Irskem in ACAS, Agenciji za koncilijacijo in arbitražo v Veliki Britaniji. 

Predava in objavlja zlasti s področij vprašanj individualnega in kolektivnega delovnega prava, komunikacije in pogajalskih veščin. Je urednica in soavtorica Študije in Zbornika o mirnih načinih reševanja sporov  v delovnem okolju (GZS, 2010), Vodnika po delovnih razmerjih (GZS, 2013) in strokovna urednica Priročnika o kolektivnih pogajanjih (GZS,2014). 

 

kvadrat-moder Janko Trivunović, mag. var., (magistrsko nalogo je opravil na temo Poseg v zasebnost s strani detektivov), je dolgoletni zasebni detektiv, ki ima največ praktičnih izkušenj med detektivi v Sloveniji. Je bivši (dvakratni) predsednik Detektivske zbornice Slovenije, je predsednik Izpitne komisije za detektivski izpit pri Detektivski zbornici RS. Predava kot zunanji predavatelj na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za varnostne vede, na Fakulteti za »bezbjednost«, Banja Luka, Republika Srpska in Višji tehnični in poslovani šoli, Doboj, Republika Srpska. Dodatno se je strokovno izpopolnjeval v okviru Poletne detektivske šole v Sinaia, Romunia, kjer je tudi predaval. Ima objavljenih nekaj člankov na temo detektivske dejavnosti. Je tudi edini licencirani poligrafski preiskovalec med detektivi (poligrafska testiranja opravlja z lastnim poligrafom).


 

Kotizacija

Cena delavnice znaša 180,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 219,60 EUR).

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, učno gradivo, postrežbo med odmori in potrdilo o udeležbi. Popusti se ne seštevajo. Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje dva dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4008-8561.

Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

 

1 -osnova 2018 - PRIJAVA

 

Podatki o seminarju
 • Cena : 180,00 EUR + DDV
 • Pričetek : 18-06-2018
 • Trajanje : 6 ur
 • Kontaktna oseba : Urška Kavčič Rihar, urska.kavcic-rihar@cpu.si
 • Lokacija : CPU
 • Parkrišče : zagotovljeno
optera is open source marketing automation