Vsebina in prijava

Davčne kontrole in kako se pripraviti nanje


Izbrana področja in aktualnosti s področja davčnega postopka in inšpiciranja


Davčne kontrole so realnost. Bodite pripravljeni na obisk davčnega inšpektorja in se prepričajte o najpogostejših področjih davčnega inšpiciranja ter preverite, ali lahko mirno odprete vrata. Če se vam ob navedeni tematiki porajajo vprašanja in dileme, ali pa si želite le osvežiti svoje znanje ali izmenjati izkušnje, je to pravi seminar za vas.

Vsebina programa

1. del:

V prvem delu Vas bomo seznanili z novostmi in pregledom koristnih napotkov ob najavi davčnega inšpektorja in novostih davčnega postopka:

 • Kaj je finančni inšpekcijski nadzor,
 • pooblastila finančnih inšpektorjev,
 • obseg, časovno obdobje, kraj  in izbor zavezancev za inšpekcijski nadzor,
 • zastopanje v postopku nadzora,
 • pravice in obveznosti zavezancev v postopku nadzora,
 • cenitev davčne osnove; v katerih primerih se dela davčna osnova,
 • zapisnik o finančnem inšpekcijskem nadzoru,
 • davčni prekrški,
 • davčna tajnost,
 • samoprijava,
 • davčna preiskava,
 • odlog in obročno plačilo globe za davčni prekršek,
 • ali lahko davčni organ poseže z izvršbo na TRR odprt v tujini,
 • katere račune iz tujine moram prijaviti FURS-u,
 • plačilo najemnine v gotovini,
 • kakšen je rok za izdajo odločbe o vloženi pritožbi zoper odločbo oodmeri davka,
 • obdavčitev nepojasnjenega premoženja,
 • vloga in pomen davčnega svetovalca.

2. del: 

Področja inšpiciranja – najpogostejša vprašanja in odgovori

 • Mednarodne provizije EU (pravilnost zaračunavanja DDV na območju EU) in DDV obrazec,
 • najpogostejše napake pri gotovinskem poslovanju  (vezana knjiga računov ter mini blagajna),
 • napake pri obračunavanju DDV pri finančnem in operativnem leasingu (razlike med njima);
 • carina po novem (od 1.7.2016),
 • pojem nasprotnega inšpiciranja ( posledice le-tega, potek in primeri v praksi),
 • stroški reklame, donacije, sponzorstva in razlike med njimi,
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (dileme ob Uredbi),
 • inšpiciranje stroškov storitev študentov in dijakov  preko študentskega servisa – napotnice in najpogostejša vprašanja/odgovori,
 • davčno priznavanje štipendij,
 • neregistrirana dejavnost in delo na črno,
 • davčno priznavanje odhodkov vlaganj v tujo nepremičnino,
 • povzetek določenih aktualnih sodb upravnega in višjega sodišča,
 • plačilo letalske karte poslovnemu partnerju, stroški reprezentance,
 • odpis obveznosti v postopku prisilne poravnave,
 • darila zaposlenim in poslovna darila – razlika.

 

Seminar DAVČNE KONTROLE – MALE IN VELIKE je namenjen

 • Podjetnikom,
 • direktorjem malih in srednjih podjetij,
 • vodjem finančnega in računovodskega sektorja,
 • pravnikom,
 • računovodjem.

O predavateljici:
Romana Kruhar Puc, dipl. pravnica, je do nekaj let nazaj, svoje delo večinoma opravljala kot davčna svetovalka, v zadnjih nekaj letih pa več ali manj svoje delo opravlja kot upraviteljica v insolvenčnih postopkih.
S svojim delom je začela v državni upravi , kot  pripravnica na kadrovskem oddelku in kasneje reševala pritožbe na 1. stopnji. Po končanem pripravniškem izpitu iz javne uprave, je bila na lastno pobudo premeščena na oddelek za inšpiciranje pravnih oseb, kjer je svoje izkušnje pridobivala na področju davkov in davčnega postopka.  Kasneje se je odločila za delo v gospodarstvu, konkretno v mednarodnih revizijskih družbah (Ernst&Young, KPMG, Simič, BDO), kjer je opravljala delo kot davčna svetovalka. Leta 2001 pa se je odločila za samostojno poklicno pot .
Njeno delo na področju davkov je zaznamovalo veliko člankov v publikacijah kot je Davčno finančna praksa. Za seboj ima več kot 100 samostojnih seminarjev s področja davkov (inšpiciranje pravnih oseb, potni nalogi, štipendije, bonitete, osebni prejemki…) in nekaj izdanih knjig (najbolj znana knjiga je »Ko nam na vrata potrka davčni inšpektor«). Leta 2001 je  naredila licenco za upraviteljico v postopkih insolvenčnosti. Od takrat naprej je za njo več  kot 500 primerov stečajnih zadev  s tega področja.


Plačilo
Cena seminarja znaša 180,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 219,60 EUR). Plačilo vključuje: udeležbo, učno gradivo, postrežbo med odmori in potrdilo o udeležbi. Prosimo, da kotizacijo poravnate najpozneje dva dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4000-8572.

Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 2 dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.


prijava 2018

Podatki o seminarju
 • Cena : 180,00 EUR + DDV (219,60 EUR z DDV)
 • Pričetek : 07-06-2018
 • Trajanje : 9.00 - 14.00
 • Kontaktna oseba : Urška Kavčič Rihar
 • Lokacija : CPU
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno
optera is open source marketing automation